БИРАЧКИ ОДБОРИ - допунски избори

среда, 10 септембар 2014

На основу члана 107. став 2 тачка 7 Статута ЛКС Централна изборна комисија на седници одржаној 10.09.2014. године доноси ОДЛУКУ о образовању бирачких одбора, именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика.


Одлука


Правила о раду бирачких одбора