БИРАЧКИ ОДБОРИ

среда, 28 мај 2014

На основу члана 107. став 2 тачка 7 Статута ЛКС Централна изборна комисија на седници одржаној 28.05.2014. године доноси ОДЛУКУ о образовању бирачких одбора, именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика

Одлука

Правила о раду бирачких одбора