ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

петак, 25 април 2014

Због отпочињања изборних радњи уводи се прековремени рад у Лекарској комори Србије и Регионалним лекарским коморама према следећем распореду:

Радним данима по досадашњем радном времену

26.04.2014. од 8-20 часова

27.04.2014. од 8-20 часова

01.05.2014. од 8-16 часова

02.05.2014. од 8-16 часова

03.05.2014. од 8-16 часова

04.05.2014. од 8-16 часова

10.05.2014. од 8-20 часова

11.05.2014. од 8-20 часова

17.05.2014. од 8-24 часова

18.05.2014. од 8-24 часова

08.06.2014. од 7-19 часова