Осигурање лекара чланова ЛКС од професионалне одговорности

четвртак, 15 децембар 2016

Конкурсном документацијом предвиђено је да буду осигурани сви чланови Лекарске коморе Србије са важећом лиценцном у периоду важности предметне полице, а којих на дан 13.12.2016. године има 29.951. Такође је предвиђено да осигурана сума износи минимум 12.000 евра по једном лекару , за сваки појединачни осигурани случај, односно 20.000 евра за све његове осигуране случајеве заједно.