Регионална лекарска комора централне и западне Србије

Адреса:     Браће Пољаковића 2б
Крагујевац
Србија
34000
 
Телефон:    034/337254
Факс:          034/337887
Е-маил:      lkczs.lks@gmail.com
Сајт:           www.rlkczs.org.rs