Органи и функције

Директор и помоћници директора


Директор

Др сци. мед. Татјана Радосављевић, прим Београд, државна лекарска пракса

Помоћници директорa

Проф. др , Јасмина Кнежевић, Крагујевац државна лекарска пракса
Др Душан Антић, Пожаревац, приватна лекарска пракса

 


Управни одбор


Председник Управног одбора

Др Драгана Милутиновић, приватна лекарска пракса

Потпредседници Управног одбора

Мр сц. мед. Слађана Илић

Чланови Управног одбора

Др Спасо Анђелић

Проф. др Бранислав Перин

Др Јадран Тачић

Др Милан Симић

Др Горан Стојиљковић

Проф. др Бранко Ристић

Др Златко Новески

Др Сава Станојевић

Др Светлана Сараволац Стефановић

Др Миодраг Вукчевић

Др Рада Петровић

Др Снежана Јовановић

Др Александар Радосављевић

Др Бранко Миленковић

Др Гордана Лучић

 

Надзорни одбор

 

Председник Надзорног одбора

др  Бранко Радивојевић, Смедерево, државна лекарска праксa

Заменик председника Надзорног одбора

др Бранко Миличевић, Нови Сад, државна лекарска пракса

Чланови

Др Нада Јовановић Васиљевић

Др Владета Милојевић

Др Славица Чанковић

 

Скупштина

 

Председник Скупштине Лекарске коморе Србије

Проф. др Марина Дељанин Илић, Ниш, државна лекарска пракса

Потпредседници Скупштине Лекарске коморе Србије

др Милош Мирковић, државна  лекарска праксa

др Бранка Јоцић, приватна лекарска пракса

 

Делегати Скупштине Лекарске коморе Србије

 

Посебни одбори

 

Посебан одбор за стручна питања и стручни надзор

Др Милан Симић - Председник
Др Драгана Матић
Др Миодраг Манигода
Др Мирослав Илић
Др Лили Џилвиџиева
Др Мирослав Миљковић
Др Љубиша Недељковић
Др Предраг Мијаиловић
Др Владимир Гајић
Др Радисав Пантић
 

Посебан одбор за медицинску етику

Др Славица Ђуровић Младеновић – Председник
Др Марина Драговић
Др Снежана Петровић
Др Тонка Перишкић
Др Владета Милојевић
Др Гордана Лучић
Др Драгана Игњатовић Ристић
Др Владан Михаиловић
Др Милета Попов
Др Милутин Андрић 
 

Посебан одбор за медицинско образовање

Др Радивоје Лазић - председник
Др Јован Димитријевић
Др Бобан Ђорђевић
Др Весна Пековић Зрнић
Др Јадранка Равић
Др Иван Илић
др Зорица Џида
Др Рада Петровић
Др Србислава Милинић
Др Давид Стојановић 
 

Посебан одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси

Др Светлана Малешевић – председник
Др Сергеј Лазаров
Др Јасмина Павловић
Др Светлана Детки
Др Небојша Илић
Др Александар Радосављевић
Др Гордана Ђокић
Др Ружица Стојић
Др Славица Чанковић
Др Зоран Спасојевић
 

Посебан одбор за примарну здравствену заштиту у приватној пракси

Др Снежана Јовановић – Председник
Др Милан Динић
Др Данка Грудић
Др Дорина Бугариу
Др Радмила Јанковић
Др Бранка Јоцић
Др Смиља Банковић
др Драган Ранков
 

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у државној пракси

Др Драган Малобабић – Председник
Др Миодраг Вукчевић
Др Јасмина Кукобрат
Др Милан Ковијанић
Др Марина Дељанин Илић
Др Живорад Дидић
Др Владимир Обрадовић
Др Владо Спироски
Др Сава Станојевић
Др Наташа Поповић
 

Посебан одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту у приватној пракси

Др Драгана Милутиновић
Др Љиљана Милашиновић
Др Димитрије Панфилов
Др Јадран Бандић
Др Драган Стефановић
Др Јовица Станојковић
Др Бранко Миленковић
Др Миодраг Јаркин

 

Посебан одбор за међународну сарадњу

Др Драган Мандарић
Др Светлана Сараволац Стефановић
Др Мирјана Марковић Лазић
Др Саша Зајић
Др Славица Ђуровић Младеновић
Др Борка Милев
Др Добрила Дражовић
Др Властимир Цветковић
Др Александар Васић
др Олга Поповић

Етички одбор

Др Ђорђе Алемпијевић
Др Загорка Максимовић
Др Весна Млађеновић
Др Снежана Гајић
Др Јожеф Сирак
Др Јосип Чикош
Др Владимир Срећковић
Др Жаклина Тутуновић
Др Љубинко Васиљевић
Др Ружица Аздејковић
Др Лидија Ристић
Др Јасмина Иванчевић
Др Владан Михаиловић
Др Милена Цветковић
Др Јелица Крчмаревић

 


 

 

Врховни суд части


Проф. др Слободан Ковачевић – Председник
Др Милан Парезановић – Заменик председника
Др Вукашин Андрић
Др Александар Павловић
Др Драгиша Поповић
Др Татјана Стојишић
Др Александар Исаковић
Др Мирослава Јевтић
Др Борислав Јанковић
Др Мићо Ђуричић
Др Стева Станишић
Др Славица Ђуровић Младеновић